Maske ihracatında ön izin uygulamasına son

2020 yılının Mart ayında Türkiye'ye giriş yapan koronavirüs beraberinde maske ihtiyacını getirmişti. Virüsün ülkeye gireceğini ve yüklü bir maske ihtiyacı olacağını öngören Ticaret Bakanlığı 4 Mart 2020 tarihinde almış olduğu kararla maske ihracatını ön izin şartına bağlamıştı.

Fırsatçıların durumdan istifade etmesinin önüne geçmek için alınan ön izin şartıyla maske ihracatı kuralı yeni alınan kararlarla birlikte değişti.

Ticaret Bakanlığı'nın İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.

Buna kapsamda, kişisel koruyucu donanım yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatında ön izin alınması uygulaması kaldırıldı.

Geçtiğimiz sene ihracatı ön izne bağlı mallar listesine eklenen koruyucu maske ve eldiven ürünleri de listeden çıkarıldı.