Merkez Bankası'nın 2022 yılı enflasyon hedefi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılında izleyeceği 2022 Para ve Kur Politikası'nı kamuoyuna açıkladı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak belirlendiğini ve dalgalı kur rejiminin sürdürüleceğini belirtti.

"2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesine" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

"TL'NİN MEVDUAT GELİŞİMİNİ DESTEKLEYECEK MEKANİZMALAR ÖNCELİKLENDİRİLECEKTİR"

TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.

DALGALI KUR REJİMİNE DEVAM

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİNİ ARTIRACAK

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.

TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir. "