Laiklik sebebiyle parti kapatma dönemi bitiyor

AK Parti'nin çalışmalarına devam ettiği yeni anayasa taslağında siyasal partilerin kapatılması hususunda muhalefet partilerini kızdıracak hükümler yer alıyor.

130 maddeden oluşan AK Parti'nin yeni anayasa taslağı Erdoğan'ın başkanlığında toplantılarla ele alınıyor. Bu toplantılarda ele alınan konulardan biri de siyasi partilerin kapatılma şartları oldu.

Yapılan toplantılarda, mevcut anayasanın 68. ve 69. maddelerindeki siyasi partilerle ilgili hükümlerin sadeleştirilmesi ve kapatılmalarının zorlaştırılması konuşuldu. Görüşmelerde siyasi partilerin yalnızca terör nedeniyle kapatılması tavsiye edildi.

Siyasi partilerin yalnızca terörle kapatılması kabul edilir ve TBMM'de onaylanırsa, geçmişte birçok partinin kapatılmasına sebep olan "tüzük ve programları ile eylemlerinin eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olması" artık gerekçe olarak kabul edilemeyecek. Böylelikle daha önce Refah Partisi'ni kapatan ve AK Parti'yi kapatmanın kıyısına getiren "Laiklik karşıtı eylemler" sebebiyle parti kapatmalar tarihe karışacak.

AK Parti’nin hazırladığı yeni anayasa taslağında siyasi bir partinin kapatılması için terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olması, terörü ve terörizmi desteklemesi koşulu aranıyor olacak.